รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563

         

 Donwload: รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563

————————————————————————

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562

 Donwload:

(1)  คำนำ-สารบัญ ปีการศึกษา 2562.pdf

(2) บทที่-2-องค์-1 ปีการศึกษา 2562.pdf

(3) บทที่-2-องค์-2 ปีการศึกษา 2562.pdf

(4) บทที่-2-องค์-3 ปีการศึกษา  2562.pdf

(5) บทสรุปผู้บริหาร ปีการศึกษา 2562.pdf

(6) ภาคผนวก2562.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561

 Donwload:

(1) คำนำ สารบัญ

(2) บทที่ 1 

(3) บทที่ 2 

(4) บทสรุปผู้บริหาร

(5) ภาคผนวก

———————————————————————————————

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560

 Donwload:

1-ปก (2)

2-คำนำ-สารบัญ (1)

3-บทสรุปผู้บริหาร (1)

4-บทที่-1-04.09.61

5-บทที่-2-04.09.61-2

6-ภาคผนวก

———————————————————————————————