คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย

วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Natacha Somjan Na Chaingkan, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, รวมถึง Natacha Somjan Na Chaingkan, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 9 คน, คนที่ยิ้ม     à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, รวมถึง Dee Pattaporn K, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม    à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, รวมถึง ทัศนีย์ บุตรเพ็ง, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

 

Share to...