ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทุนการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรก

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2567

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับด้านแขนกล Dobot แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

วันที่ 24 -25 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read More