มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1 ใน 4 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ติดอันดับโลก มหาวิทยาลัยดำเนินบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ

จากผลการจัดอันดับมหา

Read more

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 งานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

ถ่ายทอดสด งานครบรอบว

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more

“การพัฒนาทักษะทาง Digital เพื่อผลิตสื่อ Multimedia สำหรับนักศึกษาเตรียมทำงานยุควิถีใหม่”

วันเสาร์ที่ 18 กันยา

Read more

ประกาศผลการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ฉบับที่ 1 ประกาศผลกา

Read more

ประกาศผลการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี2564(เพิ่มเติม)

ประกาศผลการประกวดข้อ

Read more