ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

วันที่ 24 -25 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัด
อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และ แนวทางพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
👉👉 ดาวน์โหลดเอกสารอบรม วันที่ 24 มกราคา 2567
👉👉👉 ดาวน์โหลดเอกสารอบรม วันที่ 25 มกราคา 2567 https://drive.google.com/…/1jrh…