การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ EV3 ขั้นสูง รุ่นที่ 2 (วันที่ 7- 9 ธ.ค. 2565)

การอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับเครือข่ายการศึกษาครูระดับภูมิภาค

วันนี้วันที่ 15 พฤศจ

Read more