ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทุนการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

8 – 21 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิบลูมมิ่ง จูนิเปอร์ (Blooming Juniper Foundation) ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับมอบโล่ เกียรติบัตร และช่อดอกไม้ จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอแสดงความยินดี กับค

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวทุนการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 รับเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่นและผู้มีผลการเรียนดีเด่น ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read More