ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับด้านแขนกล Dobot แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับด้านแขนกล Dobot แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ณ ห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ (PLC) ชั้น 6
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
สนใจสมัครได้ที่ : https://line.me/ti/p/95riYlUjJQ
LINE Add Friend