ภาพกิจกรรมโครงการบ่มเพาะบัณฑิตเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ วันที่ 9-10 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรมโครงการบ่มเพาะบัณฑิตเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ วันที่ 9-10 มีนาคม 2562

วันที่ 9 มีนาคม 2562https://www.facebook.com/intech.lru/media_set?set=a.2098224536937045&type=3

วันที่ 10 มีนาคม 2562 https://www.facebook.com/intech.lru/media_set?set=a.2098237556935743&type=3

Share to...