ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภททั่วไป)  ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

 

Share to...