คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ  ณ โรงเรียนบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

 

Share to...