ข่าวประกวด แข่งขัน

ข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read More
ข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดลองการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ฉบับที่ 1 ประกาศผลกา

Read More
ข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศผลการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี2564(เพิ่มเติม)

ประกาศผลการประกวดข้อ

Read More