ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดลองการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

การประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

ประกาศผลการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ฉบับที่ 1 ประกาศผลกา

Read more

ประกาศผลการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี2564(เพิ่มเติม)

ประกาศผลการประกวดข้อ

Read more