ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวทุนการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรก

Read More
ข่าวทุนการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

8 – 21 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิบลูมมิ่ง จูนิเปอร์ (Blooming Juniper Foundation) ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวทุนการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 รับเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่นและผู้มีผลการเรียนดีเด่น ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวทุนการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเรียนรู้ STEM Education ด้วยหุ่นยนต์ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562

โครงการอบรมหลักสูตรก

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวทุนการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

หลักสูตรอบรมระยะสั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี พ.ศ.2562

ตารางการอบรมหลักสูตร

Read More