การประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการประดิษฐ์และแข่งขันจรวดขวดน้ำ TechNO-LRU Water Rocket Challenge ณ โรงเรียนบ้านหินสอ จังหวัดเลย

กิจกรรมการประดิษฐ์แล

Read more

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

เมื่อวันพุธที่ 27 กร

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ผลการเรียนดีเด่น ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

  ขอแสดงความยินดีกับ

Read more

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ราชภัฎเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู”

ผู้บริหาร คณาจารย์ แ

Read more