วันที่ 17 มิถุนายน 2566 บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ/การประกอบวิชาชีพ

วันที่ 17 มิถุนายน 2

Read more

วันที่ 8 – 10 พ.ค. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมูลนิธิ Blooming Juniper ร่วมจัดทำหลักสูตร จัดการเรียน หุ่นยนต์ LEGO EV3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบทั่วไป)ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more