ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมข่าวทุนการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 รับเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่นและผู้มีผลการเรียนดีเด่น ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลชนะเลิศ ประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM DAY ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดี คณะเ

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

วันที่ 8 – 10 พ.ค. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมูลนิธิ Blooming Juniper ร่วมจัดทำหลักสูตร จัดการเรียน หุ่นยนต์ LEGO EV3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read More