วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 รับเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่นและผู้มีผลการเรียนดีเด่น ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read more

รางวัลชนะเลิศ ประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM DAY ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดี คณะเ

Read more