รับโล่เกียรติยศและรางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จากผลงาน “1 Day trip บนความเรียบง่าย สไตล์วัย Teen

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมชุมชนบ้านน้อย (แก่งคุดคู้) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ร่วมงานแถลงผลสำเร็จ โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา โดยความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)พร้อมรับโล่เกียรติยศและรางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จากผลงาน “1 Day trip บนความเรียบง่าย สไตล์วัย Teen” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

🔴 โดยการนำของ ผู้ใหญ่อดุลย์ ผลคำ ม.4 อ.ณัชชา อ.แจ็คเชียงใหม่ และน้องๆ นศ.สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 เดือนที่ร่วมแรงร่วมใจ สู่ผลสำเร็จที่ยั่งยืน

   

   

   

   

   

 

Share to...