เชิญชวนนักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมกิจกรรม “ห้องสมุดพบคณะ”

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรม “ห้องสมุดพบคณะ” เชิญชวนนักศึกษาและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วม ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ ห้องสมุดชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Share to...