ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อ.ผาขาว จ.เลย

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อ.ผาขาว จ.เลย

 

    

การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประเภทรอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในการรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ขั้นตอนการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการรับสมัครทางไปรษณีย์ ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ ระดับปริญญาตรี

Share to...