กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. กิจกรรมไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการ

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๙  มกราคม ๒๕๖๓

ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

————————————————————————————

 เวลา ๐๖.๐๐ น.   นักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียน และซักซ้อมพิธีการ
เวลา ๐๗.๐๐ น.   คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกคน พร้อมกันบริเวณพิธี
(อ.ณัชชา สมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการพิเศษ พิธีกรดำเนินงาน)

เวลา ๐๗.๑๙ น.   – เริ่มพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

  • คณบดีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
  • พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม (ชุมนุมเทวดา อัญเชิญเทวดา อัญเชิญพระวิษณุกรรม บูชาพระวิษณุกรรม ถวายเครื่องสังเวย พิธีแป้งเจิม พิธีเวียนเทียนสมโภช)

                     – พิธีไหว้ครูช่าง

  • พิธีเจิม หนังสือและเครื่องมือ
  • นักศึกษาร่วมพิธีเจิมหน้าผาก รับด้ายสายสิญจน์เทวสังการ
  • พิธีรับเกียร์ (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ ๑)
  • พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนคุณธรรมแห่งศิษย์ช่าง นำโดยนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๒
  • พิธีกล่าวคำสดุดีคุณของครู และขับเสภาบูชาครู
  • พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
  • พิธีรับพรจากครู (จัดเป็นภาพรวมและประจำหมู่เรียน)

– บันทึกภาพรวมและภาพหมู่เรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

เวลา ๑๑.๑๙ น.     ลาเครื่องสังเวย ตามลำดับ

                                                           เสร็จพิธี

————————————————————–

หมายเหตุ :

การแต่งกายของ ประธานในพิธี (คณบดี) ชุดขาวปกติ

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าฝ้ายไทเลยสีขาว (๒๐ ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเต็มยศ

ภาพกิจกรรมไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

>>>ชมภาพเคลื่อนไหว <<<

>>>ภาพกิจกรรรม ปีการศึกษา 2561<<<  

Share to...