วันที่ 9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมรวมพลคนราชภัฏเลย รักสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนราชภัฏเลย รักสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562  ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เครดิตภาพ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...