วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ราชภัฎเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู”

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม “ราชภัฎเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู” พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

ขอขอบคุณภาพกิจกรรม : จาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...