สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จัดกิจกรรมอบรมฝึกเสริมทักษะอาชีพ

   

   

   

    

   

สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
จัดกิจกรรมอบรมฝึกเสริมทักษะอาชีพ
📍ช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์
สำหรับ นศ ชั้นปีที่ 4
เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และสร้างโอกาสการทำงานในอนาคต
ระหว่าง 5-7 เมย. 64
ณ ช็อปวิศวกรรมการออกแบบและผลิต🎯
Share to...