วันที่ 19 สิงหาคม 2565 งานมหกรรมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

งานมหกรรมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565
🧲 โดยมีกิจกรรมการประกวด การแข่งขัน สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 6 ประเภท ดังนี้
⏰ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากห้องเรียน
⏰ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
⏰ การแข่งขันต่อ Lego
⏰ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือผ่านสมาร์ทโฟน
⏰ การประกวดไอเดียสุดเจ๋งนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
⏰ นิทรรศการความรู้
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Share to...