วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรม การประกวด LRU Start up 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
📍นายกฤษฎา สารมะโน
📍นายฐิติวัฒน์ สุรินทร์
📍นายอเนชา แก่นคำ
ผลงานรางวัลชมเชย🏆
อันดับที่ 4 จาก 17 ทีม🎬
การประกวด LRU Start up 2023
✅โมเดลธุรกิจ BMC คุ้กกี้แมคคาเดเมียไข่เค็ม🐣
✅จากโครงงานเครื่องปั้นขนมทรงกลม⚙️
ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเลย
18.02.66
 
 
 

 

Share to...