วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ค่ายอาสาฯ ณ โรงเรียนบ้านท่าดีหมี โดยสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ออกค่ายอาสาฯ ณ โรงเรียนบ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อประยุกต์ใช้ทักษะทางช่างอุตสาหกรรมในการสร้างประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชน ประกอบด้วย การปรับปรุงสีรั้วโรงเรียน การซ่อมแซมประตูเหล็ก การออกแบบและสร้างซิงค์อ่างล้างมือจากเหล็กกล่อง ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ขอขอบคุณ นายสุรชาติ จันปัดถา ผู้อำนวยการโรงเรียนที่กรุณาอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรม

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<<<

 

Share to...