รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่2/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่2/2565 อ่านรายละเอียดที่ https://std.lru.ac.th/th/
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1ahAcbL2wBNHc…

 

Share to...