ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1 ใน 4 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ติดอันดับโลก มหาวิทยาลัยดำเนินบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ

จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกใน THE (Times Higher Education) Impact Rankings 2021 ที่ใช้วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติปรากฎว่ามหาวิทยาลัยในกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับโลก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยนครราชสีมา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มรภ.เชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อยู่อันดับที่ 1001+ มีความโดดเด่นด้าน SDG 4 คือ คุณภาพทางการศึกษา SDG 5 คือ ความเท่าเทียมทางเพศ และ SDG 1 คือ การขจัดความยากจน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เดลินิวส์