ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบทั่วไป)ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับนักศึกษาใหม่ 2566 รอบรับทั่วไป (รอบ 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2566
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) 4 สาขาคือ
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมการออกแบบและผลิต
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์(ค.บ.)
👍👍👍👍 หมายเหตุ หลักสูตรวิศวกรรมสามารถรับสมัครพร้อมรายงานตัวได้เลย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 2 เมษายน 2566 🫰🫰🫰🫰

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัครผ่านทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ฟอร์มการรับสมัครสำหรับคุณครูแนะแนว

ใบรายงานตัวและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ค่าธรรมเนียมรายงานตัว

Share to...