นักศึกษาม.ราชภัฏเลยเจ๋งจริง ทำเครื่องบีบเส้นขนมจีน ไม่ต้องเมื่อยมือแล้ว (มีคลิป)

นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ร่วมกันสร้างเครื่องบีบเส้นขนมจีน ใช้งานได้จริง ลดการใช้แรงงาน เพิ่มกำลังการผลิต  เครื่องต้นแบบราคาไม่ถึง 2 หมื่น

นายประวิทย์  พงษ์สระพัง  ตัวแทนนักศึกษา เปิดเผยว่า  ออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบขนมจีนแบบสด เป็นส่วนหนึ่งของของรายวิชาโครงการพิเศษเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  โดยมีแนวคิดจากการที่ในจังหวัดเลยมีขนมจีนบีบสดเป็นอาหารที่นิยมบริโภคในท้องถิ่น และเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อ หนึ่งในอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่นักท่องเที่ยวมาเยือนแล้วต้องรับประทาน ซึ่งมีร้านขายขนมจีนบีบสดอยู่มากมาย ส่วนใหญ่ใช้มือคนขายบีบเอง โดยใช้อุปกรณ์แบบดั้งเดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขายขนมจีบเส้นบีบสด  ตนและเพื่อนๆ จึงได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบเส้นขนมจีนนี้ขึ้นมา ซึ่งรวมต้นทุนแล้ว ราคาอยู่ที่ 18,000 บาท

นางสาวทิฆัมพร  เคณเหลื่อม  หนึ่งในนักศึกษาผู้ออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบเส้นขนมจีน กล่าวว่า เครื่องมีขนาด กว้าง 92 เซนติเมตร ยาว 103 เซนติเมตร และสูง 94  เซนติเมตร ส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสเดียวขนาด 1 แรงม้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที ทดลองประสิทธิภาพให้ได้ความเร็วรอบ 25 รอบต่อนาที โดยใช้พู่เลย์สองสายพาน   สามารถบีบเส้นขนมจีนได้ 0.5 กิโลกรัม ในเวลา 10 วินาที  ซึ่งทำให้ลดกำลังแรงงานและเพิ่มกำลังการผลิตได้มากกว่าการบีบแบบใช้มือได้อย่างมาก

อย่างไรก็ตาม เครื่องนี้ยังเป็นเพียงต้นแบบ ที่ยังต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก โดยเฉพาะขนาดต้องให้เล็กลงกว่านี้ และในอนาคตอาจจะไม่ต้องใช้ไฟฟ้า  โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทน  เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุด

สำหรับนักศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบขนมจีนแบบสด มี 5 คน ประกอบด้วย  นายไกรวิชญ์  โคตรวงษา, นายณัฐพงษ์หินเธาว์  , นางสาวทิฆัมพร  เคณเหลื่อม , นายประวิทย์  พงษ์สระพัง  และนางสาวอรญาทับทิมใส  มีผศ.กานต์ จันทระ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา.

ข้อมูล >>> ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เลย

ที่มา >>www.77jowo.com

Share to...