คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประกวดถ่ายภาพกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประกวดถ่ายภาพ  โดยมีภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช่น กีฬา อบรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดการส่งประกวดตาม โปสเตอร์ดังภาพ   

ระยะเวลาการรับภาพประกวด ตั้งแต่ 12-22 พฤศจิกายน 2561 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.intech.lru.ac.th 
อ.ณัชชา สมจันทร์   FB:Natacha Somjan Na Chaingkan  และ ภัทราภรณ์ เขียวทองสี  หรือ FB:คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏเลย

Share to...