ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

21 มิถุนายน 2566 การเตรียมความพร้อมสำหรับสอบบรรจุข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 

 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสำหรับสอบบรรจุข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

สำหรับศิษย์เก่า บัณฑิต และนักศึกษา

วิทยากร โดย : อาจารย์ธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

 

ชมภาพการอบรมเพิ่มเติม : 21 มิถุนายน 2566 การเตรียมความพร้อมสำหรับสอบบรรจุข้าราชการพลเรือน