วันที่ 13 และ 15 สิงหาคม 2562 ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เข้าศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาัยราชภัฏเลย จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนนักเรียนทั้งหมด  40 คน  >> >> คลิกชมภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1 เพิ่มเติม 

รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน นักเรียนทั้งหมด 35 คน >>>> คลิกชมภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม 

 

Share to...