เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup

แจ้งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  Startup จุดประกายความคิด สร้างธุรกิจด้วยไอเดีย ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น.  ณ หอประชุมขุมทองวิไล

Share to...