โครงการราชภัฏเลย จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการราชภัฏเลย จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 และ โครงการ กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 9 ประจำปี 2565 ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(บริจาคผ่านได้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 10 ชม. 1 เครดิต บริจาคไม่ผ่านได้ชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 5 ชม. 1 เครดิต)
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdj6exkG9Wc…/viewform
Share to...