โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (U2T) ณ ตำบลกกสะทอน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สร้างความร่วมมือจัดทำ Profile ตำบล และเปิดตัวน้องๆ ผู้ปฏิบัติงานโครงการ

ณ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย

ขอบคุณ ท่านปลัดพร้อมพงษ์ (ป.แซม) ท่านนายก อบต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย และบุคลากร สนง.เกษตร อำเภอ สนง.ปศุสัตว์ สนง.พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน กำน้น สารวัตรกำนัน ผญบ. ผช.ผญบ. ทั้ง 12 ตำบล ผู้แทนชมรมท่องเที่ยว และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ขอบพระคุณที่ท่านสนับสนุน โครงการ U2T ต.กกสะทอน เพื่อการปฏิบัติงานของน้องๆ นะคะ