โครงการจ้างงาน 4 เดือน จำนวน 250 อัตรา ทั้งหมด 25 พื้นที่ทั่วประเทศ

โครงการจ้างงาน ภายใต้โครงการการพัฒนาชุมชนด้วยความรู้และเทคโนโลยี จำนวน 250 อัตรา ทั้งหมด 25 พื้นที่ทั่วประเทศ

Share to...