ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนคอนสา อ.ปากชม จ.เลย

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนคอนสา  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย

 

   

Share to...