ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2567

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
ประจำปีการศึกษา 2567
วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หมายเหตุ : นักศึกษาแต่งกายชุดสุภาพ
ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ https://drive.google.com/…/1CDDM7HacSlQkrpaUoNOHGRJuO1B…