ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ภาพกิจกรรม

ภาคบ่าย: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.985163836731903&type=3

ภาคเช้า : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.985145803400373&type=3

ภาคเช้า การลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.985156830065937&type=3