วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และโรงพยาบาลเลย มีกำหนดการออกหน่วยรับบริจาคจากโลหิตจากผู้จิตอันเป็นกุศล ของอำเภอเมืองเลยเพื่อจัดหาโลหิตช่วย้เหลือผู้ป่วยให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในจังหวัดเลย

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย

Share to...