วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2565

โครงการประชุมสัมมนาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่  27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ออนไลน์ : Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/gfq-jqwa-kfd

Share to...