วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  ณ บริเวณลานอาคารวิชญาการ และ หอพักจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Cr.ภาพจากคุณตะวัน
Share to...