วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 พิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562  ผู้บริหารและบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

    

Share to...