วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 งานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

ถ่ายทอดสด
งานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผ่านช่องทางออนไลน์ LRU LIVE

ตั้งแต่เวลา เวลา 07.00 น.- 09.00 น.

Share to...