วันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลงพื้นที่โครงการ U2T

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่โครงการ U2T ์ตำบลของอำเภอผาขาว 5 ตำบล และ อำเภอภูกระดึง 1 ตำบล ให้คำปรึกษาและเสนอแนะโครงการ C03 และการเขียนโครงการเสนอ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายเฉลิมชัย อินทรีชัยศรี ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย