ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 กันยายน 2566 การประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ประจำปีการศึกษา 2565

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย