วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการประดิษฐ์และแข่งขันจรวดขวดน้ำ TechNO-LRU Water Rocket Challenge ณ โรงเรียนบ้านหินสอ จังหวัดเลย

กิจกรรมการประดิษฐ์และแข่งขันจรวดขวดน้ำ🚀
TechNO-LRU Water Rocket Challenge
ณ โรงเรียนบ้านหินสอ จังหวัดเลย
บนพื้นที่หนาวสุดในสยาม🥶
ขอขอบคุณ ผอ.นิติธร รุ่งเรือง มา ณ ที่นี้🥰
5 สิงหาคม 2565
 
  
 
 
   
   
   
   
Share to...