วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 แนวทางการสอบบรรจุข้าราชการครูสำหรับสายวิศวกร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการสอบบรรจุข้าราชการครูสำหรับสายวิศวกร”
วิทยากร โดย ว่าที่ร้อยตรี กฤษฎา ไชยชา 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Share to...