วันที่ 31 มีนาคม 2565 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีไหว้ครูช่างประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2565 วันพฤหัสบดี ฤกษ์ดี

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา  ศิษย์เก่า ร่วมพิธีไหว้ครูช่าง เวลา 7.19 น. ทั้งระบบออนไลน์ และ onsite

Share to...