วันที่ 30 ตุลาคม 2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งคณบดี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งคณบดี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

Share to...