วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีพิธีลงนามถวายพระพร/พิธีราชดุดี/พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ หอประชุมขุมทองวิไล

ขอบคุณภาพจาก ตะวันและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...