ข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 การแข่งขันมหกรรมวิชาการ”วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ประจำปี 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 การแข่งขันมหกรรมวิชาการ”วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ประจำปี 2566 ซึ่งมีการแข่งขัน 5 ประเภทดังนี้
1. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำ
2. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
3. การแข่งขัน Esport game : eFootball
4. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือผ่านสมาร์ทโฟน
5. การแข่งขันทักษะงานไม้
รางวัลสำหรับการประกวดและแข่งขันทุกประเภทมีดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันพร้อมคุณครูผู้ควบคุมทีม จะได้เกียรติบัตรทุกคน และการตัดสินใจของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
รายละเอียดและกติกา ตาม link : https://drive.google.com/…/12guAkvjDyPuA7dKlLUQ3FhP9XZ0…